Rayden Lex SRL (in continuare “Delaray”), in calitate de proprietar al site-ului www.DELARAY.ro si responsabil de prelucrarea datelor, se angajeaza in cadrul activitatilor sale si conform reglementarii in vigoare in Romania si Uniunea Europeana, sa asigure protectia, confidentialitatea si securitatea datelor cu caracter personal ale clientilor sai, partenerilor si angajatilor, cat si sa respecte viata privata a acestora.

Prezenta Politica va informeaza cu privire la modul in care Delaray, subcontractantii si posibilii parteneri ai acestora prelucreaza datele dvs. cu caracter personal. Aceasta Politica este aplicabila in mod special clientilor nostri, potentialilor clienti, furnizorilor, partenerilor, vizitatorilor website-ului nostru si candidatilor (recrutare).

 

Cum si de ce prelucreaza Delaray datele dvs. cu caracter personal?

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate in scopuri specifice, explicite si legitime. Aceste scopuri sunt enumerate dupa cum urmeaza si se bazeaza pe un temei juridic pentru:

 1. Gestionarea relatiei de afaceri si a relatiilor contractuale;
 2. Gestionarea comenzilor, prelucrarea si expedierea acestora;
 3. Prelucrarea solicitarilor de informatii;
 4. Transmiterea comunicarilor, cum ar fi a informatiilor legate de oferte si produse, statutul tranzactiilor, a informatiilor despre evenimente si programe specifice, oferte promotionale si sondaje;
 5. Personalizarea, imbunatatirea, analizarea produselor si serviciilor, tehnologiilor, comunicarilor cu clientii;
 6. O mai buna intelegere a clientilor nostri, in special crearea profilurilor in functie de interese si interactiuni cu website-ul nostru si cu profilele noastre Social Media;
 7. Realizarea de analize statistice nepersonalizate (website);
 8. Prevenirea fraudelor si a altor activitati ilegale, interzise sau chiar imorale;
 9. Protejarea securitatii si integritatii website-ului nostru si a profilelor noastre de Social Media;
 10. Prelucrarea candidaturilor pentru posturi vacante;
 11. Gestionarea cererilor referitoare la drepturile persoanelor vizate.

Datele dvs. sunt pastrate pentru perioada necesara pentru atingerea scopurilor mentionate mai sus. Intrucat prelucrarea este specifica executarii contractului, datele pot fi pastrate timp de maximum trei ani de la incheierea relatiei. De asemenea, Delaray prelucreaza datele dvs. pentru a-si indeplini obligatiile legale sau de reglementare. Datele dvs. pot fi pastrate atat timp cat este necesar pentru a indeplini obligatiile legale.

 

Module cookie:

Utilizam modulele cookie necesare pentru functionarea website-ului nostru si putem utiliza de asemenea module cookie facultative (masurarea audientei, personalizarea continutului etc.). Pentru a afla mai multe despre modulele cookie pe care le utilizam, va rugam sa consultati aici politica noastra in materie de module cookie.

 

Care sunt datele prelucrate?

In functie de caz, Delaray prelucreaza datele dvs. cu caracter personal, fie colectate direct de la dvs., fie rezultate din utilizarea produselor. Delaray este, de asemenea, susceptibil de a fi destinatarul datelor care au fost colectate de la dvs. de catre o terta parte. Sunt colectate doar datele strict necesare pentru acest scop.

Datele cu caracter personal prelucrate sunt urmatoarele:

 1. Date de identificare;
 2. Informatii referitoare la viata profesionala;
 3. Produse si servicii detinute sau utilizate, istoricul comenzilor, incidente legate de livrari, reclamatii;
 4. Date de conectare, de utilizare a serviciilor noastre online si de interactiune;
 5. Prelucrarea modulelor cookie;
 6. Abonarea la buletine informative, evenimente;
 7. Participarea la sondaje.

 

Cine sunt destinatarii datelor dvs.?

Datele pot fi prelucrate de asemenea de prestatorii de servicii autorizati: livrarea marfurilor, furnizarea serviciilor comandate, gazduirea datelor, intretinerea informatica, furnizorii de servicii de recuperare, consultanta, etc., la care facem apel cu scopul realizarii serviciilor noastre si in scopuri de marketing.

Datele prelucrate pot, in sfarsit, sa fie transmise autoritatilor competente, la cererea acestora, in cadrul procedurilor si cercetarilor judiciare, solicitarilor de informatii ale autoritatilor sau a altor obligatii legale.

 

Care sunt drepturile dvs.?

Dispuneti de un drept de acces, rectificare si stergere a datelor care va vizeaza. Puteti solicita portabilitatea acestora. De asemenea, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarilor efectuate sau sa solicitati limitarea acestora.

 

Dreptul de acces:

Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea Delaray o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care o privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la urmatoarele informatii:

 1. scopurile prelucrarii;
 2. categoriile de date cu caracter personal vizate;
 3. destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele cu caracter personal le-au fost sau urmeaza sa le fie divulgate, in special destinatari din tari terte sau organizatii internationale;
 4. acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada;
 5. existenta dreptului de a solicita operatorului Delaray rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal ori restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizata sau a dreptului de a se opune prelucrarii;
 6. dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere;
 7. in cazul in care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizata, orice informatii disponibile privind sursa acestora;
 8. existenta unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri, precum si, cel putin in cazurile respective, informatii pertinente privind logica utilizata si privind importanta si consecintele preconizate ale unei astfel de prelucrari pentru persoana vizata.

In cazul in care datele cu caracter personal sunt transferate catre o tara terta sau o organizatie internationala, persoana vizata are dreptul sa fie informata cu privire la garantiile adecvate referitoare la transfer.

Delaray furnizeaza o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizata, Delaray poate percepe o taxa rezonabila, bazata pe costurile administrative. In cazul in care persoana vizata introduce cererea in format electronic (si cu exceptia cazului in care persoana vizata solicita un alt format) informatiile sunt furnizate intr-un format electronic utilizat in mod curent.

Dreptul de a obtine o copie nu aduce atingere drepturilor si libertatilor altora.

 

Dreptul la rectificare:

Persoana vizata are dreptul de a obtine de la Delaray, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Tinandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, persoana vizata are dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.

 

Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”):

Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea Delaray stergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fara intarzieri nejustificate, iar Delaray are obligatia de a sterge datele cu caracter personal fara intarzieri nejustificate in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:

 1. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 2. persoana vizata isi retrage consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrarea;
 3. persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea sau persoana vizata se opune prelucrarii;
 4. datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 5. datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine Delaray;
 6. datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

In cazul in care Delaray a facut publice datele cu caracter personal si este obligat sa le stearga, tinand seama de tehnologia disponibila si de costul implementarii, ia masuri rezonabile, inclusiv masuri tehnice, pentru a informa acei operatori care prelucreaza datele cu caracter personal ca persoana vizata a solicitat stergerea oricaror linkuri catre datele respective sau a oricaror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

Aceste prevederi nu se aplica in masura in care prelucrarea este necesara:

 1. pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare;
 2. pentru respectarea unei obligatii legale care prevede prelucrarea in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplica operatorului Delaray sau pentru indeplinirea unei sarcini executate in interes public;
 3. din motive de interes public in domeniul sanatatii publice;
 4. in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice in masura in care dreptul mentionat este susceptibil sa faca imposibila sau sa afecteze in mod grav realizarea obiectivelor prelucrarii respective; sau
 5. pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

 

Dreptul la restrictionarea prelucrarii:

Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea Delaray restrictionarea prelucrarii in cazul in care se aplica unul din urmatoarele cazuri:

 1. persoana vizata contesta exactitatea datelor, pentru o perioada care ii permite Delaray sa verifice exactitatea datelor;
 2. prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
 3. Delaray nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau
 4. persoana vizata s-a opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Delaray prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

In cazul in care prelucrarea a fost restrictionata, astfel de date cu caracter personal pot, cu exceptia stocarii, sa fie prelucrate numai cu consimtamantul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau pentru protectia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

O persoana vizata care a obtinut restrictionarea prelucrarii este informata de catre Delaray inainte de ridicarea restrictiei de prelucrare.

 

Dreptul la opozitie

In orice moment, persoana vizata are dreptul de a se opune, din motive legate de situatia particulara in care se afla, prelucrarii datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor dispozitii. Delaray nu mai prelucreaza datele cu caracter personal, cu exceptia cazului in care demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment prelucrarii in acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv crearii de profiluri, in masura in care este legata de marketingul direct respectiv.

In cazul in care persoana vizata se opune prelucrarii in scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate in acest scop.

In cazul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica sau in scopuri statistice, persoana vizata, din motive legate de situatia sa particulara, are dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu caracter personal care o privesc, cu exceptia cazului in care prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini din motive de interes public.

 

Cum sa va exercitati drepturile?

Va puteti exercita drepturile in orice moment si puteti contacta responsabilul Delaray cu protectia datelor la adresa de email gdpr@delaray.ro. Toate cererile adresate in acest fel sunt centralizate. Este posibil sa vi se ceara sa prezentati o fotocopie a unei dovezi de identitate in scopul identificarii. Veti primi un raspuns in termen de 20 de zile lucratoare de la primirea cererii dvs.

In cazul in care comunicarea dvs. cu Delaray nu a fost satisfacatoare, aveti posibilitatea de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere insarcinata cu respectarea obligatiilor referitoare la protectia datelor cu caracter personal.

 

Cum sunt securizate datele dvs.?

Delaray se asigura ca datele dvs. sunt tratate cu cea mai mare securitate si confidentialitate, inclusiv atunci cand anumite operatiuni sunt efectuate de subcontractanti.

In acest scop, sunt puse in aplicare masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a preveni pierderea, utilizarea necorespunzatoare, modificarea si stergerea datelor dvs. cu caracter personal. Aceste masuri sunt adaptate in functie de nivelul de sensibilitate al datelor prelucrate si in functie de nivelul de risc pe care il prezinta prelucrarea sau punerea in aplicare a acesteia.

 

Modificarea Politicii de protectie a datelor cu caracter personal

Prezenta Politica de protectie a datelor cu caracter personal poate fi modificata si actualizata. Ultima actualizare: 14.09.2022.